Schemaändringar

29.10.2015 17:48

Vi har tagit bort cinemaspinningen på em pga för få deltagare. Vi har även bytt plats på några pass mellan hall 1 och hall 2. OBS! Inga tidsförändringar vi har bara bytt hall.