Föreläsare Hannah Östebo

31.05.2015 16:29


Foto: Emma Ekström

Det är nu dags att presentera vår tredje föreläsare och det är Hannah Östebo som driver företaget Sizelycklig. Vi är jätte stolta och glada att hon vill komma och föreläsa på vårt event då vi tycker att hennes budskap är väldigt viktigt.

Hannah: Min resa startade med att jag var yngsta deltagaren i Biggest Loser 2013 med en startvikt på 116 kilo och hur det vände i det jag idag kallar för Sizelycklig. Min föreläsning kommer att handla om den livsresa jag gjorde, men framför allt om självkänsla och kroppsideal. Kanske kan jag gro ett frö i just dig och en känsla av att duger. Jag kommer att förmedla det viktigaste jag lärt mig, nämligen att lyckan kommer man inte fram till, det är ett sätt att färdas.

Kärlek
Hannah Östebo
Grundare Sizelycklig