Schema

 
Schemat kan komma att ändras något, men i det stora hela är det så här dagen kommer att se ut!