Schema 12 november 2016

Här finns schemat som pdf så är det lättare att se.
SCHEMA  
 
Schemat kan komma att ändras något, men i det stora hela är det så här dagen kommer att se ut!